Använd vanlig mail just nu

Om ni vill komma i kontakt med styrelsen fungerar inte “kontakta oss” för närvarande.

Maila oss istället på: info@rishalla.se

Vänligen,

Karin