Årets första styrelsemöte

En bit in i januari, men önskar trots det en god fortsättning!

Årets första styrelsemöte har hållits.

Inget nytt under solen. Stabil ekonomi. Fortsatta åtgärder med vissa skorstenar som ska fogas om. Detta är ett väderberoende arbete. Vissa av träden ska gallras ur och beskäras, ett arbete som sker under våren. I övrigt inga större ändringar och renoveringar på gång.

Kommande möten hålls:
18/2, 17/3, 14/4, 19/5 och årets stämma hålls 9/6.
Glöm inte att höra av er om ni undrar något, komma med ändringsförslag, påpekanden eller om ni önskar delta i styrelsearbetet.

Styrelsen