Årets stämma

Årets stämma har hållits. Då det inte kommit in några motioner var det bara den vanliga dragningen.

En punkt på dagordningen var avvikande – frågan om föreningen mot mindre avgift ska stå för ansvaret för de av lägenhetsinnehavaren insatta takfönstren. Gäller alltså alla takfönster som är insatta efter att husen byggts.

Styrelsen genom Karin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *