Årsmöte 7 juni, 2018

Föreningen har tillsammans med föreningens styrelse hållit årsmöte den 7/6.

Drygt hälften av föreningens medlemmar närvarade.

Vi fick en presentation och redogörelse av årsredovisningen vilken alla tidigare fått i sin brevlåda. Önskar någon en kopia är ni välkomna att höra av er.

Ett förslag som kom upp på mötet var att ha en gemensam elmätare, (inte att blanda ihop med fjärrvärmecentralen) för att få ner avgifterna. Oliver Curovic, HSBs representant har tagit på sig ansvaret att undersöka möjligheterna för detta. Mer information får ni när den kommer.

Till årsmötet inkom inga motioner.

Detta årsmötet innebar andra beslutet om att anta förslag om nya stadgar vilka antogs. Dessa gällde bland annat ansvaret för utkastaren i trädgården och serviceavtalet för fjärrvärmen. När stadgarna är skrivna läggs dessa ut på föreningens hemsida och på HSBs hemsida.

Styrelsen har ändrats i sin sammansättning då Lena avgått och består just nu av Fredrik Wiberg som ledamot, Per-Christer Thörn som vice ordförande och vice värd och Karin Larsson som ordförande.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen är du välkommen att höra av dig till någon av oss. Föreningen är liten och med det sårbar eftersom det finns få människor att välja styrelsemedlemmar hos. Vi arbetar för att hålla nere våra gemensamma men även individuella kostnader. Om vi inte är fler som engagerar oss kan vi bli tvungna att lämna bort vissa arbetsuppgifter vilket kan leda till högre omkostnader för föreningen och sin tur varje enskild medlem. Avgiften till föreningen är låg tack vare att vi tillsammans har våra trädgårdsdagar två gånger per år och att vi skottar våra egna gångar. Har du fler förslag på hur vi kan hjälpas åt eller blir sugen på att vara med i gänget som klipper gräs kan du kontakta någon av oss i styrelsen.

/Styrelsen genom Karin