Årsstämma och information

Årsstämma 11/6

Årsstämma för vår bostadsrättsförening hålls i år 11/6 kl 18.30 i Grå Boden. Kallelse och förvaltningsberättelse kommer ut två veckor innan mötet.

På stämman ämnar vi, förutom ordinarie frågor, även fatta beslut om ev gruppanslutning bredband, ip-tv och ip-telefoni,

Som vanligt behöver vi fler personer som engagerar sig i föreningens styrelse, revision och valberedning. Föreningen är helt beroende av att ni medlemmar ställer upp på olika sätt. Är du intresserade så hör av dig via mail nedan eller prata med någon i styrelsen. 

Återställning bredbandsutbyggnad

I veckan har vi haft en besiktning av bredbandsutbyggnaden med representanter från ElTel och TeliaSonera. De hål i gräsmattan som finns har nu fått ny grässådd med matjord och gödning.

Om ni har någon del på eller utanför er tomt som ni inte anser vara till fullo återställd ber vi er kontakta oss inom en vecka via mail eller telefon.

Fjärrvärmeskåp

Några medlemmar har hört av sig med synpunkter om att BRF bör ta över ansvaret för lägenheternas fjärrvärmeskåp. Vi har kontrollerat detta med vår jurist på HSB, vilken bekräftar att det strider mot följande del i föreningens stadgar:

Bostadsrättshavaren svarar för;

§ Om lägenheten inte är ansluten till gemensam värmecentral ansvarar bostadsrättshavaren för värmesystemet i lägenheten, inklusive radiatorer och ledningar.

Att föreningen skulle ta hand om ägarskap, och/eller drift av fjärrvärmeskåp kräver isåfall en förändring av föreningens stadgar, och sådant kräver alltså beslut på två på varandra följande stämmor. Till en sådan ev stadgeändring är genomförd måste därför varje medlem själv ta ansvar för sin utrustning.

Misstänkt beteende

I veckan har vi haft en grupp individer som rört sig i området. De har gått igenom våra soptunnor och visat intresse för våra trädgårdar, lägenheter och bilar. Polisen är uppmärksammade på detta och har samtalat med individerna.

I slutet av januari hade vi ett inbrott hos en av våra medlemmar. Tjuvarna bröt sig in via baksidan på huset, vilket gjort att de kunnat arbeta relativt ostörda.

Den senaste halvåret har det varit en del inbrott i Husie och Riseberga. I de flesta fall har detta inträffat under dagen, men det har även förekommit nattetid.

Vi ber er därför vara uppmärksamma på individer som inte verkar höra hemma här. Vid pågående inbrott bör man ringa 112 och inte växelnumret 114 14. Observera och i bästa fall följ efter på avstånd. Om individerna färdas i bil så anteckna registreringsnummer så att polisen har något att jobba med.