Styrelsemöte 10/10

Idag, 10/10 har vi haft styrelsemöte. För någon vecka sedan hade vi ett möte med HSB angående en uppdatering av underhållsplanen för föreningen.

Underhållsplanen handlar om att hålla husen och området i bra skick. Såsom tak, skorstenar och marker. Varje år finns en budget som är fördelad över vad som ska och måste åtgärdas enligt en årlig plan.

På vår årsstämma i juni i år kom en fråga gällande friköp upp och HSBs representant Oliver gav oss lite information kring detta.

För att göra en rimlig undersökning kontaktade han de konsulenter som var involverade i Rambergaföreningens friköp. Detta för att göra en så rimlig jämförelse som möjligt. För vår förening var rekommendationen att avvakta. Anledningen till detta är att räntorna är låga, föreningen är väldigt stark med god, stabil ekonomi och där inga stora utgifter föreligger. Om någon är intresserad och nyfiken och vill ha mer information så säg bara till.

/Styrelsen, Karin

Styrelsemöte 12/9

Idag har vi haft höstens första styrelsemöte. Då jag, Karin, varit iväg på semester under de tre senaste veckorna har jag inte haft möjlighet att annonsera ut detta till er.

På agendan idag har bland annat varit att sätta upp datum för våra kommande styrelsemöten. Dessa datum är: 10/10, 14/11 och 5/12.

Ingen ny information ännu gällande friköp av bostäderna.

Utöver detta gjorde vi en genomgång av alla grusgångar i föreningen. Vi gick runt och tittade på hur det ser ut. Det alla kan tänka på är att klippa in och ner sina buskar och träd som växer ut över gångar så det inte blir igenväxt och svårframkomligt. Tänk också på att du som boende har ansvar att se till att det inte växer igen på själva grusgången. Hör av dig om du är osäker på vad du ska göra.

Som avslutning tittade vi på ett tillfälle att hålla trädgårdsdagen då vi alla gemensamt ser till att våra grönområden är fina.

/Ordförande Karin

 

EON höjer elpriser

EON har bestämt att de ska höja priserna på el då de ska förnya sina elnät. Ett brev har inkommit där de bekräftar att priserna höjs även hos oss. Det framgår inte av brevet hur höjningen ser ut men att den gäller från och med 1 juli 2017.

Här följer några länkar du kan titta på för att se hur det påverkar dig och ditt boende.

Elnätsavgift EON

Till dig som bor i lägenhet

Bestämmelser

Avtalsvillkor

Nedan följer brevet som kom från EON.

/Styrelsen, Karin

“Den ökande utbyggnaden av förnybar elproduktion kräver förbättringar av elnätet. För att uppfylla vårt viktigaste löfte till dig och ditt företag – stabila och pålitliga elleveranser – fortsätter vi göra stora investeringar och måste därför höja priserna.

Vi arbetar ständigt med förbättringar av elnäten för att möjliggöra den ökande andelen förnybar produktion, samt möta de ökande kraven på leveranssäkerhet och smarta tjänster.

Från och med 1 juli 2017 kommer vi därför att höja våra elnätsavgifter. På eon.se/elnatsavgift kan du enkelt räkna ut hur prisförändringen kommer att påverka ditt företags elnätskostnad.

En modernisering av elnäten är en viktig del i den förändring som vi på E.ON, och en bred politisk majoritet i Sverige siktar mot – att all el ska komma från förnybara källor.”

Undertecknat Gustav Diebitsch, Chef kundrelationer.

Inbrott!

Då det skett inbrott (dagtid) hos åtminstone en av våra medlemmar i föreningen, råder jag er till vaksamhet! Var extra uppmärksam om det rör sig okända människor och/eller bilar i närheten av bostäderna eller i gångarna mellan husen.

Hjälp varandra och se efter varandras hus och hem!

/Styrelsen, Karin