Bredbandet nu i drift!

Vårt bredband är nu driftsatt, och ni kan därmed från nu beställa internetabonnemang via era nya internetuttag (fiber). Vi kommer inom kort att komma ut med en förfrågan till våra medlemmar för att sondera intresset för att gruppansluta föreningens medlemmar till bredband, telefoni och TV via internetuttaget.

Tills dess kan ni själva teckna upp er för tjänster. Med tanke på ovan så är det dock klokt att ni inte binder upp er på för långa abonnemang ifall föreningen beslutar om gruppanslutning.

HUR KOMMER JAG IGÅNG MED HSB BOLINA 2.0?

När du har kopplat upp din dator och öppnat webbläsaren så kommer du automatiskt till en beställningsportal som heter ”bredbands-webben”. Här loggar du in (om du saknar in-loggningsuppgifter kan du beställa ett engångslösen via länken ”glömt lösenord”)  och beställer den bredbandslösning du önskar via den leverantör du väljer. Adressen till bredbandswebben är www.bredbandswebben.se.

Efter tecknat abonnemang kommer din bredbandsuppkoppling att fungera inom en timme. Efter en vecka kommer du att få hem permanenta inloggningsuppgifter. Du kan även teckna abonnemang via telefon eller leverantörens hemsida (i dessa fall tar det cirka fem arbetsdagar att aktivera abonnemanget).

Mer information på  www.hsb.se/malmo/bolina

Trädgårdsdag Söndag 28/10

Trädgårdsdag

Söndag 28/10 kl 11.00 är det dags för höstens trädgårdsdag i vår bostadsrättsförening.

Trädgårdsdagarna har blivit en uppskattad tradition i vår bostadsrättsförening. Dessa fungerar delvis som ett sätt för oss att hålla nere våra kostnader för underhåll av våra gemensamma grönytor. Samtidigt är det ett utmärkt sätt att träffa medlemmarna och bygga gemenskap i vår förening.

Det vi huvudsakligen behöver fixa till inför höst och vinter är buskar och trädgårdskanter. Vi träffas vid grå boden 28/10 kl 11, och räknar med att detta inte tar mer än några timmar. Som avslutning bjuder vi på grillad korv med dricka.

För att veta hur mycket folk som kommer ber vi att ni anmäler ert deltagande senast onsdag 24/10 genom att antingen lämna utlämnad lapp i brevlådan på Dammstorpsv 69A, eller via denna länk: http://bit.ly/rishalla

/Styrelsen

Bredbandsutbyggnad under november!

Den 2/10 träffade Per-Christer och Fredrik ansvariga på Telia och entreprenören ElTel för att lägga upp de praktiska planerna för bredbandsutbyggnaden.

Då det inte finns några befintliga kabelkanaler att använda så kommer man att gräva för fiber i området. Då vi enbart kan gräva på ytor som tillhör bostadsrättsföreningen, så kommer detta i stort ske på våra grönområden. I något fall kommer vi att behöva lägga ner en kabel i kant på trädgård. Grönytor kommer att återställas så snart kabeln är nedlagd.

Steg två är att två RJ45 fiberuttag dras in i varje lägenhet. När det krävs tillträde till lägenheten så lägger Eltel lappar i brevlådorna. Restlista på lägenheter som man ej har kommit in i efter två försök lämnas till Brf Rishälla. Respektive medlem måste själv göra ev flytt av möbler så att arbetet kan löpa smidigt.

Uttag i lägenheter placeras där fibern kommer in i resp. hus. Extrauttaget placeras i vardagsrum vid ordinarie TV-uttag.

I slutet av veckan återkom de till oss med besked om att grävning och installation planeras genomföras under november.

Vi återkommer med mer information kring detta!

Ny styrelse, trädgårdsdag och annat nytt

Ny styrelse

Efter årsstämman 2012-06-07 hade styrelsen ett konstituerande möte och fördelade årets roller så här:

Ordförande – Fredrik Wiberg
Vice ordf, sekr – Christina Hovler
Ledamot – Per-Christer Thörn
Ledamot – Freddie Lindqvist
HSB-representant – Oliver Curovic
Suppleant – Sahar Keynejad
Suppleant – Lena Rausner

Vicevärd – Per-Christer Thörn

Revisor – Björn Lovén

Ni kan enklast komma i kontakt med styrelsen via email: info@rishalla.se.

Ni kan även komma i kontakt med oss på telefon. Ordförande Fredrik Wiberg nås på 0767-88 44 33. Felanmälan o dyl görs till vicevärd Per-Christer Thörn på 0705-89 50 43.

HSB bolina bredband

Många av er har hört av er kring vad som händer med vår bredbandsutbyggnad. Efter några månaders stiltje har styrelsen nu fått tid för att träffa projektansvarig på Telia under första veckan i oktober. Vi återkommer till er med mer konkret information efter detta!

Gräsklippning

Vi fortsätter titta på möjligheten att föreningens medlemmar sköter gräsklippning av våra gemensamma ytor mot en viss hyresreduktion. Den intresseanmälan som gick ut tidigare i år visade på ett relativt stort stöd för denna modell. Freddie Lindqvist håller i projektet för styrelsen, och vi kommer under hösten sätta upp en bod för förvaring av gräsklipparen.

Höstens trädgårdsdag

Vi planerar en traditionell trädgårdsdag söndag 28/10.

Trädgårdsdagarna har blivit en uppskattad tradition i vår bostadsrättsförening. Detta fungerar delvis som ett sätt för oss att hålla nere våra kostnader, och därmed hyror. Samtidigt är det ett utmärkt sätt att träffa medlemmarna och skapa gemenskap i vår förening.

Det vi huvudsakligen behöver fixa till inför höst och vinter är buskar och trädgårdskanter.

Preliminär tid och datum för detta är Söndag 28/10 kl 11. Detta bör inte ta mer ån några timmar, och som avslutning bjuder vi på korv och bröd med dricka.

Vi kommer ut med mer detaljerad information kring trädgårdsdagen om två veckor. Men boka datumet i era kalendrar redan nu!

Tankar på att bygga om?

Vår fastighet befinner sig i ett område som Malmö stad anser vara särskilt värt att bevara. Vi får därför inte förändra det yttre utseendet på våra hus eller måla om i en annan färg.

Fråga alltid styrelsen eller vicevärden när du vill göra större förändringar i din bostad. Detta gäller även om du tänker flytta en vägg eller ta upp en dörr. Tänk på att det krävs bygglov för att bygga om.

Soptunnor

Tyvärr har vi ett råttproblem i området. För att minimera detta är det extra viktigt att ni ser till att soptunnelocken blir stängda.

Vi vill också uppmana alla att grovsortera ert avfall bättre. Glas och tidningar skall inte slängas bland de vanliga soporna, utan lämnas på miljöstation. Vi har två sådana på gångavstånd – både på ICA Maxi Toftanäs och på Dammstorpsvägen innan korsningen med Sallerupsvägen

Om ni behöver nya påsar för matavfall så har vi sådana i en låda vid Grå Boden. Påsar kan även hämtas upp på återvinningsstationen vid ICA Maxi.

Grå Boden – vad är det?

Det vi kallar Grå Boden är den lilla byggnad som står på gräsmattan bakom Dammstorpsv 71. Boden används främst som kontor för vår BRF, och är den plats där vi har våra styrelsemöten och årsstämmor.

I boden finns bänkar och bord samt ett tält och en skottkärra. Allt detta är material som medlemmar gärna får låna. Om du är intresserad av att låna något av detta så kontakta ordförande eller vicevärd.

Brunnar på baksidan

På baksidan av varje lägenhet finns stuprör som leder ner i en brunn intill huset.

För att undvika eventuella problem med fukt är det viktigt att dessa brunnar ej byggs över så att man komma åt dem vid eventuella stopp och vid rensa dem vid behov. Det är alltså inte tillåtet att täcka över dessa brunnar såvida man inte bygger in en lucka för åtkomst.

Kontakta vår vicevärd vid ev frågor kring detta.

 

Uppdatering om bredbandsutbyggnad

Avtalet mellan HSB Malmö och Telia Sonera drog ut lite på tiden, bl a beroende på att man hade en del bostadsrättsföreningar som hoppade av projektet. Under våren undertecknades iallafall avtalet, och Telia har nu kommit igång med projektering. Tågordningen för bredbandsutbyggnaden avgör Telia baserat på sin logistik.

Till slut anslöt sig 23 bostadsrättsföreningar samt tre fastigheter i HSB Sundsfastigheter, totalt drygt 1 000 abonnenter, som idag alla har internetanslutning via telefonnätet (ADSL). Innan arbetet drar igång kommer styrelsen att kallas till ett uppstartsmöte. Vi räknar i dagsläget med att utbyggnaden hos oss kommer att ske i september eller oktober.

Mer info  så snart vi får den!

/Styrelsen

Snabbare bredband

BRF Rishällas styrelse fattade vid möte 2011-11-10 beslut om att anta Telia och HSBs erbjudande om att ansluta föreningen till HSB Bolina LAN 2.0. Detta innebär att Telia under 2012 kommer dra fiberkabel fram till varje lägenhet samt installera två fiberuttag (LAN) i alla våra 30 lägenheter.

Fördelarna med HSB Bolina 2.0 LAN (via fiberkabel) jämfört med dagens internet via telefonjacket (ADSL) är många:

•    Snabbt och framtidssäkrat internet höjer lägenheternas marknadsvärde
•    Fiberkabel innebär ett mycket stabilare internet, med färre driftstörningar
•    Kapacitet upp till 1000 Mbit innebär ett mycket snabbare bredband för de som behöver det
•    Förberett för den nya tidens TV, bredband och telefoni
•    Tillgång till mer än 200 globala TV-kanaler
•    Operatörsneutralt nät. Medlemmarna kan fortsatt själva välja mellan runt tio internetleverantörer med olika avtal för bredband, men även för telefoni och TV.
•    Möjlighet att kraftigt sänka telefoni- och kabel-TV-kostnader genom att medlemmarna själva tecknar avtal om telefoni och kabel-TV via internet
•    Framtida möjligheter till fastighetsstyrning via internet, t ex förbrukningsstatistik, digitala brandlarm, digitala nycklar m m

Kostnaden för utbyggnaden är 6 500 kr per lägenhet, och styrelsen beslutade att detta finansieras via föreningens ekonomiska reserver. Det innebär att medlemmarna inte kommer debiteras någon extrakostnad för utbyggnaden, och i dagsläget bedömer vi att det heller inte kommer att påverka hyreskostnaden.

Tidsplan för utbyggnaden är inte färdig, men Telia projekterar redan, och beräknar att påbörja utbyggnaden under första kvartalet 2012.

Mer information om HSB Bolina 2.0 kan ni läsa på www.hsb.se/malmo/bolina