Nästa vecka

Nästa vecka, v. 18, på tisdag ska våra vattenmätare bytas ut. Företaget heter Minol.

Vattenmätarna finns i fjärrvärmeskåpen på utsidan av huset så du behöver inte vara hemma för detta. Du behöver heller inte vara behjälplig, de gör detta själva.

Bra att veta är att du blir utan vatten under tiden de byter DIN mätare, vilket är ca 30-45 minuter. I övrigt märker du ingenting.

Arbetet kommer att påbörjas på Långhällagatan.
Lägger lapp om samma sak i brevlådan under helgen.

Styrelsen genom Karin

Styrelsemöte april

Styrelsemöte för april har hållits.
Inga frågor inkomna från medlemmarna.
Ekonomin fortsatt stabil.

Taken och deras nockband har blivit fixade. Skorstensarbetet har blivit satt på paus pga situationen med covid-19.
Klotter har förekommit på olika el-/telecentraler, vi ska försöka ta bort detta så snart som möjligt.

Det är snart dags för årsstämma, 9/6. Vi tittar på möjligheten att ha stämman på distans, dvs möjlighet att poströsta istället för att närvara fysiskt dagen för stämman. Alternativt skjuter vi fram stämman. Mer information om detta kommer när vi närmar oss stämman.

Trädgårdsdagen blir av men utan korvgrillning. Den är satt till 24/5 kl 10-13. Inga nyheter utan vi kör som vi alltid gjort med att klippa ner vildvuxna buskar och rensa i gångarna. Tänk på alla råd som gäller kring att hålla avstånd från varandra osv.
Lapp kommer snart i brevlådan!

Gräsklippningen av föreningens ytor drar snart igång.

Om du har något du vill ta upp till stämman är det dags att lämna in din motion.

Är du intresserad av styrelsearbete så hör av dig!

Styrelsen, genom Karin

Styrelsemöten

Hej alla!

Ber om ursäkt för dålig uppdatering!
Vi har haft ett möte i februari, allt rullar på. Fortsatt bra ekonomi. Inga frågor från er medlemmar.
Vårt möte nu i mars valde vi att ha i digital form. Samma sak, allt rullar på med bra ekonomi.

Vi hade tänkt att ha en trädgårdsdag nu på våren, men inget datum satt ännu. Det handlar om hur samhällssituationen utvecklar sig också.

Ta hand om varandra och hjälp varandra i dessa något märkliga tider.

Styrelsen, genom Karin

Årets första styrelsemöte

En bit in i januari, men önskar trots det en god fortsättning!

Årets första styrelsemöte har hållits.

Inget nytt under solen. Stabil ekonomi. Fortsatta åtgärder med vissa skorstenar som ska fogas om. Detta är ett väderberoende arbete. Vissa av träden ska gallras ur och beskäras, ett arbete som sker under våren. I övrigt inga större ändringar och renoveringar på gång.

Kommande möten hålls:
18/2, 17/3, 14/4, 19/5 och årets stämma hålls 9/6.
Glöm inte att höra av er om ni undrar något, komma med ändringsförslag, påpekanden eller om ni önskar delta i styrelsearbetet.

Styrelsen

Styrelsemöte

Vi har nu hunnit ha ett styrelsemöte och ett budgetmöte på kort tid. Budgeten för kommande år är nu lagd och det blir ingen höjning av avgiften. Vår ekonomi är fortsatt stabil.
Lite arbete sker med några av våra skorstenar under hösten.
Alla har fått i brevlådan fått information om trädgårdsdagen som blir av 24 november.

Nu blir det inga fler styrelsemöten förrän i januari. Ha en fortsatt fin höst!
Är ni intresserade av styrelsearbete så hör av er.

Styrelsen, genom Karin