Styrelsemöten

Hej alla!

Ber om ursäkt för dålig uppdatering!
Vi har haft ett möte i februari, allt rullar på. Fortsatt bra ekonomi. Inga frågor från er medlemmar.
Vårt möte nu i mars valde vi att ha i digital form. Samma sak, allt rullar på med bra ekonomi.

Vi hade tänkt att ha en trädgårdsdag nu på våren, men inget datum satt ännu. Det handlar om hur samhällssituationen utvecklar sig också.

Ta hand om varandra och hjälp varandra i dessa något märkliga tider.

Styrelsen, genom Karin

Årets första styrelsemöte

En bit in i januari, men önskar trots det en god fortsättning!

Årets första styrelsemöte har hållits.

Inget nytt under solen. Stabil ekonomi. Fortsatta åtgärder med vissa skorstenar som ska fogas om. Detta är ett väderberoende arbete. Vissa av träden ska gallras ur och beskäras, ett arbete som sker under våren. I övrigt inga större ändringar och renoveringar på gång.

Kommande möten hålls:
18/2, 17/3, 14/4, 19/5 och årets stämma hålls 9/6.
Glöm inte att höra av er om ni undrar något, komma med ändringsförslag, påpekanden eller om ni önskar delta i styrelsearbetet.

Styrelsen

Styrelsemöte

Vi har nu hunnit ha ett styrelsemöte och ett budgetmöte på kort tid. Budgeten för kommande år är nu lagd och det blir ingen höjning av avgiften. Vår ekonomi är fortsatt stabil.
Lite arbete sker med några av våra skorstenar under hösten.
Alla har fått i brevlådan fått information om trädgårdsdagen som blir av 24 november.

Nu blir det inga fler styrelsemöten förrän i januari. Ha en fortsatt fin höst!
Är ni intresserade av styrelsearbete så hör av er.

Styrelsen, genom Karin

Sophämtning

Hädanefter töms våra sopor på fredagar.
Tänk också på att i våra tunnor slängs brännbara restsopor. Kompost har sin egen bruna tunna medan exempelvis plast- och papperssortering kan slängs bland annat utanför ICA.
Miljöavfall får du köra iväg med till Sysav.

Styrelsen, genom Karin

Styrelsemöte oktober

Vi har hållit styrelsemöte.
Inget har inkommit från er medlemmar.
Ekonomin är fortsatt stabil.

Att tänka på är att plantera och/eller stödplantera häck nu, bra tid 🙂
Glöm inte heller att se över gången bakom de röda husen där tyvärr ogräset trivs!

Trädgårdsdag blir det 24/11 med korvgrillning efteråt vid grå boden. Mer info kommer i brevlådan
när det närmar sig.

Är du intresserad av styrelsearbete är det bara att höra av sig!

Styrelsen genom Karin

Styrelsemöte 3/9

Då var det åter dags för styrelseåret att dra igång!
Vårt först möte hölls 3/9 och datum för kommande möten är 8/10 och 5/11.
Decembermötet hålls i samband med ett budgetmöte vilket inte har ett datum ännu.

Styrelsens antal har utökats med två personer, Andrea Karlelid och Tina Lindmark.
Välkomna till styrelsen!

Ekonomin ligger fortfarande stabil. Inga frågor har inkommit.

Är du intresserad av styrelsearbete är det bara att höra av sig!

Styrelsen, genom Karin