Bredbandsutbyggnad under november!

Den 2/10 träffade Per-Christer och Fredrik ansvariga på Telia och entreprenören ElTel för att lägga upp de praktiska planerna för bredbandsutbyggnaden.

Då det inte finns några befintliga kabelkanaler att använda så kommer man att gräva för fiber i området. Då vi enbart kan gräva på ytor som tillhör bostadsrättsföreningen, så kommer detta i stort ske på våra grönområden. I något fall kommer vi att behöva lägga ner en kabel i kant på trädgård. Grönytor kommer att återställas så snart kabeln är nedlagd.

Steg två är att två RJ45 fiberuttag dras in i varje lägenhet. När det krävs tillträde till lägenheten så lägger Eltel lappar i brevlådorna. Restlista på lägenheter som man ej har kommit in i efter två försök lämnas till Brf Rishälla. Respektive medlem måste själv göra ev flytt av möbler så att arbetet kan löpa smidigt.

Uttag i lägenheter placeras där fibern kommer in i resp. hus. Extrauttaget placeras i vardagsrum vid ordinarie TV-uttag.

I slutet av veckan återkom de till oss med besked om att grävning och installation planeras genomföras under november.

Vi återkommer med mer information kring detta!