Förfrågan brytskydd

Vårt område har de senaste åren drabbats av ett antal inbrott i villor och radhus. I de flesta fallen har dessa inbrott skett genom att tjuven gått in via trädgården. Styrelsen för BRF Rishälla planerar att öka säkerheten hos våra medlemmar genom att köpa in och montera brytskydd på föreningens samtliga altandörrar. Därför behöver vi nu inventera hur många av våra medlemmar som eventuellt redan själv har monterat brytskydd på altandörren.

Styrelsen har utsett Boo Petterson att för vår räkning inventera hur många av föreningens medlemmar som redan monterat brytskydd på altandörren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *