Höstens första styrelsemöte!

Som ni väntat!

Ekonomin är god och stabil.

Arbetet med att foga skorstenarna fortsätter hos dem det berör.

Styrelsen består av följande rekryter:

Karin Larsson – Ordförande

Per-Christer Thörn – Vice värd och Vice Ordförande

Fredrik Wiberg – Ledamot

Tina Lindmark – Ledamot

Andrea Karlelid – Ledamot

Daniel Wik – Suppleant

Är du intresserad av styrelsearbete så hör du av dig till nån av oss!

Styrelsen, genom Karin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *