Höstens första styrelsemöte

Höstens första styrelsemöte har hållits.

Inga frågor har inkommit från er medlemmar.
Ekonomin ser fortsatt bra och stabil ut.
En städning av gatan har gjorts då ni alla ombads flytta på bilarna vilket ni gjorde väldigt smidigt! Tänk dock på att den städning ska genomföras av er som har era bilar längs gatan då kommunen ej kommer åt att städa.
Vi har fått några intresseanmälningar om att delta i styrelsearbetet – väldigt roligt!

Nästkommande styrelsemöten sker 23/10, 13/11 och 4/12.

Hör av er om ni har några frågor!

I övrigt meddelar HSB att medlemmar i HSB får två gratis biljetter till Barngalan som hålls på Sparbanken Skåne Arena i Lund, 27/10. Kl 13-15 är aktiviteter och en show 15.30-16.30, ålder 6-11 år. Mer info på HSBs hemsida och barngala.se

Styrelsen genom Karin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *