Inbrott!

Då det skett inbrott (dagtid) hos åtminstone en av våra medlemmar i föreningen, råder jag er till vaksamhet! Var extra uppmärksam om det rör sig okända människor och/eller bilar i närheten av bostäderna eller i gångarna mellan husen.

Hjälp varandra och se efter varandras hus och hem!

/Styrelsen, Karin