Inbrott

I slutet av januari hade vi ett inbrott hos en av våra medlemmar. Tjuvarna bröt sig in via baksidan på huset, vilket gjort att de kunnat arbeta relativt ostörda.

För tillfället är det en del inbrott i Husie och Riseberga, i de flesta fall under dagen men det förekommer även nattetid.

Vi ber er därför vara uppmärksamma på individer som inte verkar höra hemma här. Vid pågående inbrott bör man ringa 112 och inte växelnumret 114 14. Observera och i bästa fall följ efter på avstånd. Anteckna registreringsnummer på fordon så att polisen har något att jobba med.