Infomöte bredband

Den enkät vi haft ute bland medlemmarna visade sammantaget på ett intresse av att säga upp vår kabel-tv och ersätta detta med TV via bredbandet. Vi har därför begärt in offerter från olika leverantörer i detta. Föreningen har en lång bindningstid på vårt kabel-tv-abonnemang, vilket innebär att detta inte kommer att försvinna förrän i början av 2014.

När det gäller gruppanslutning av bredband och telefoni så är det ett beslut som bör fattas på stämman.

För de av er som vill fråga lite kring vad de olika förslagen faktiskt innebär, eller vill uttrycka en åsikt så håller styrelsen ett öppet infomöte Söndag 17/2 kl 13-14 i Grå Boden. Som vanligt kan ni också ställa frågorna via mail till info@rishalla.se.