Styrelse

BRF Rishälla styrelse vald vid årsstämman 2017-06-08 består av:

  • Karin Larsson, ordförande och sekreterare
  • Per Christer Thörn, vice ordförande och vicevärd
  • Fredrik Wiberg, styrelseledamot
  • Oliver Curovic, HSB-representant