Styrelse

BRF Rishälla styrelse 2021 består av:

  • Karin Larsson, ordförande och sekreterare
  • Per Christer Thörn, vice ordförande och vicevärd
  • Fredrik Wiberg, styrelseledamot
  • Tina Lindmark, styrelseledamot
  • Andrea Karlelid, styrelseledamot
  • Oliver Curovic, HSB-representant