Ny styrelse, trädgårdsdag och annat nytt

Ny styrelse

Efter årsstämman 2012-06-07 hade styrelsen ett konstituerande möte och fördelade årets roller så här:

Ordförande – Fredrik Wiberg
Vice ordf, sekr – Christina Hovler
Ledamot – Per-Christer Thörn
Ledamot – Freddie Lindqvist
HSB-representant – Oliver Curovic
Suppleant – Sahar Keynejad
Suppleant – Lena Rausner

Vicevärd – Per-Christer Thörn

Revisor – Björn Lovén

Ni kan enklast komma i kontakt med styrelsen via email: info@rishalla.se.

Ni kan även komma i kontakt med oss på telefon. Ordförande Fredrik Wiberg nås på 0767-88 44 33. Felanmälan o dyl görs till vicevärd Per-Christer Thörn på 0705-89 50 43.

HSB bolina bredband

Många av er har hört av er kring vad som händer med vår bredbandsutbyggnad. Efter några månaders stiltje har styrelsen nu fått tid för att träffa projektansvarig på Telia under första veckan i oktober. Vi återkommer till er med mer konkret information efter detta!

Gräsklippning

Vi fortsätter titta på möjligheten att föreningens medlemmar sköter gräsklippning av våra gemensamma ytor mot en viss hyresreduktion. Den intresseanmälan som gick ut tidigare i år visade på ett relativt stort stöd för denna modell. Freddie Lindqvist håller i projektet för styrelsen, och vi kommer under hösten sätta upp en bod för förvaring av gräsklipparen.

Höstens trädgårdsdag

Vi planerar en traditionell trädgårdsdag söndag 28/10.

Trädgårdsdagarna har blivit en uppskattad tradition i vår bostadsrättsförening. Detta fungerar delvis som ett sätt för oss att hålla nere våra kostnader, och därmed hyror. Samtidigt är det ett utmärkt sätt att träffa medlemmarna och skapa gemenskap i vår förening.

Det vi huvudsakligen behöver fixa till inför höst och vinter är buskar och trädgårdskanter.

Preliminär tid och datum för detta är Söndag 28/10 kl 11. Detta bör inte ta mer ån några timmar, och som avslutning bjuder vi på korv och bröd med dricka.

Vi kommer ut med mer detaljerad information kring trädgårdsdagen om två veckor. Men boka datumet i era kalendrar redan nu!

Tankar på att bygga om?

Vår fastighet befinner sig i ett område som Malmö stad anser vara särskilt värt att bevara. Vi får därför inte förändra det yttre utseendet på våra hus eller måla om i en annan färg.

Fråga alltid styrelsen eller vicevärden när du vill göra större förändringar i din bostad. Detta gäller även om du tänker flytta en vägg eller ta upp en dörr. Tänk på att det krävs bygglov för att bygga om.

Soptunnor

Tyvärr har vi ett råttproblem i området. För att minimera detta är det extra viktigt att ni ser till att soptunnelocken blir stängda.

Vi vill också uppmana alla att grovsortera ert avfall bättre. Glas och tidningar skall inte slängas bland de vanliga soporna, utan lämnas på miljöstation. Vi har två sådana på gångavstånd – både på ICA Maxi Toftanäs och på Dammstorpsvägen innan korsningen med Sallerupsvägen

Om ni behöver nya påsar för matavfall så har vi sådana i en låda vid Grå Boden. Påsar kan även hämtas upp på återvinningsstationen vid ICA Maxi.

Grå Boden – vad är det?

Det vi kallar Grå Boden är den lilla byggnad som står på gräsmattan bakom Dammstorpsv 71. Boden används främst som kontor för vår BRF, och är den plats där vi har våra styrelsemöten och årsstämmor.

I boden finns bänkar och bord samt ett tält och en skottkärra. Allt detta är material som medlemmar gärna får låna. Om du är intresserad av att låna något av detta så kontakta ordförande eller vicevärd.

Brunnar på baksidan

På baksidan av varje lägenhet finns stuprör som leder ner i en brunn intill huset.

För att undvika eventuella problem med fukt är det viktigt att dessa brunnar ej byggs över så att man komma åt dem vid eventuella stopp och vid rensa dem vid behov. Det är alltså inte tillåtet att täcka över dessa brunnar såvida man inte bygger in en lucka för åtkomst.

Kontakta vår vicevärd vid ev frågor kring detta.