Snabbare bredband

BRF Rishällas styrelse fattade vid möte 2011-11-10 beslut om att anta Telia och HSBs erbjudande om att ansluta föreningen till HSB Bolina LAN 2.0. Detta innebär att Telia under 2012 kommer dra fiberkabel fram till varje lägenhet samt installera två fiberuttag (LAN) i alla våra 30 lägenheter.

Fördelarna med HSB Bolina 2.0 LAN (via fiberkabel) jämfört med dagens internet via telefonjacket (ADSL) är många:

•    Snabbt och framtidssäkrat internet höjer lägenheternas marknadsvärde
•    Fiberkabel innebär ett mycket stabilare internet, med färre driftstörningar
•    Kapacitet upp till 1000 Mbit innebär ett mycket snabbare bredband för de som behöver det
•    Förberett för den nya tidens TV, bredband och telefoni
•    Tillgång till mer än 200 globala TV-kanaler
•    Operatörsneutralt nät. Medlemmarna kan fortsatt själva välja mellan runt tio internetleverantörer med olika avtal för bredband, men även för telefoni och TV.
•    Möjlighet att kraftigt sänka telefoni- och kabel-TV-kostnader genom att medlemmarna själva tecknar avtal om telefoni och kabel-TV via internet
•    Framtida möjligheter till fastighetsstyrning via internet, t ex förbrukningsstatistik, digitala brandlarm, digitala nycklar m m

Kostnaden för utbyggnaden är 6 500 kr per lägenhet, och styrelsen beslutade att detta finansieras via föreningens ekonomiska reserver. Det innebär att medlemmarna inte kommer debiteras någon extrakostnad för utbyggnaden, och i dagsläget bedömer vi att det heller inte kommer att påverka hyreskostnaden.

Tidsplan för utbyggnaden är inte färdig, men Telia projekterar redan, och beräknar att påbörja utbyggnaden under första kvartalet 2012.

Mer information om HSB Bolina 2.0 kan ni läsa på www.hsb.se/malmo/bolina