Sophämtning

Hädanefter töms våra sopor på fredagar.
Tänk också på att i våra tunnor slängs brännbara restsopor. Kompost har sin egen bruna tunna medan exempelvis plast- och papperssortering kan slängs bland annat utanför ICA.
Miljöavfall får du köra iväg med till Sysav.

Styrelsen, genom Karin