Styrelsemöte 10/10

Idag, 10/10 har vi haft styrelsemöte. För någon vecka sedan hade vi ett möte med HSB angående en uppdatering av underhållsplanen för föreningen.

Underhållsplanen handlar om att hålla husen och området i bra skick. Såsom tak, skorstenar och marker. Varje år finns en budget som är fördelad över vad som ska och måste åtgärdas enligt en årlig plan.

På vår årsstämma i juni i år kom en fråga gällande friköp upp och HSBs representant Oliver gav oss lite information kring detta.

För att göra en rimlig undersökning kontaktade han de konsulenter som var involverade i Rambergaföreningens friköp. Detta för att göra en så rimlig jämförelse som möjligt. För vår förening var rekommendationen att avvakta. Anledningen till detta är att räntorna är låga, föreningen är väldigt stark med god, stabil ekonomi och där inga stora utgifter föreligger. Om någon är intresserad och nyfiken och vill ha mer information så säg bara till.

/Styrelsen, Karin