Styrelsemöte 20/3

Månadens styrelsemöte har hållits. Inga frågor från er medlemmar har inkommit.
Som ni säkert märkt har våra träd dels beskurits men några har även tagits ner helt. Anledningen är att deras rötter riskerat växa in i avloppsledningarna och brunnarna och har fått tas bort.
Datum för trädgårdsdag har bestämts till 20/5. Som vanligt får ni brev i postlådan när det närmar sig.
Glöm inte bort tävlingen att illustrera vår föreningslogga!
 
Vill du delta i föreningens styrelsearbete så kan du höra av dig! Vi arbetar för att hålla nere föreningens kostnader bla genom att vi alla i föreningen tillsammans klipper gräset och håller våra trädgårdsdagar.
 
/Styrelsen genom Karin