Styrelsemöte 20/2

Årets andra styrelsemöte har precis hållits.

Inget nytt att ta upp under mötet. Inga frågor har inkommit från någon medlem.

Läget fortsätter att vara stabilt i föreningen och föreningens ekonomi.

En liten tävling utlyses till alla medlemmar, vuxen som barn! Designa föreningens logga – rita, måla eller vad du vill. Svartvitt eller färg – du bestämmer. Denna bild kommer sedan kunna vara loggan som representerar föreningen på vår hemsida, facebook och på våra övriga utskick.

Pris utdelas till vinnaren!

Vinnaren röstas fram och utnämns på årsstämman, den som har majoritet i röster vinner. De inkomna förslagen mailas till info@rishalla.se eller lämnas i Karins brevlåda, Dammstorpsvägen 65a, senast 28/5. Förslagen kommer sedan att läggas ut på hemsidan och Facebook.  Rösterna lämnas per mail, via hemsidan eller skickas till Karin via Facebook. En röst per person.

Vissa regler som måste dock följas:

  • bilden får inte vara en kopia av en redan befintlig bild
  • bilden måste vara din egen skapelse
  • eftersom bilden är del av en tävling för att representera föreningen får du inte ekonomisk ersättning för bilden, vare sig vid tävlingens slut eller vid eventuellt användande av bilden
  • bilden måste gå att använda för sitt syfte att representera

/Styrelsen, genom Karin