Styrelsemöte 3/9

Då var det åter dags för styrelseåret att dra igång!
Vårt först möte hölls 3/9 och datum för kommande möten är 8/10 och 5/11.
Decembermötet hålls i samband med ett budgetmöte vilket inte har ett datum ännu.

Styrelsens antal har utökats med två personer, Andrea Karlelid och Tina Lindmark.
Välkomna till styrelsen!

Ekonomin ligger fortfarande stabil. Inga frågor har inkommit.

Är du intresserad av styrelsearbete är det bara att höra av sig!

Styrelsen, genom Karin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *