Våra grönområden

Vi har gångbanor och gräsmattor på vårt område. Där har det ökat med trafik.

Våra gräsmattor måste vi vara rädda om då vi sköter dessa själva, och blir de förstörda ökar våra omkostnader och därmed din avgift.

Gångbanorna är till för gående och cyklar, inte för bilar. Du kör din bil där vid särskilda omständigheter som exempelvis flytt eller bortforsling av trädgårdsavfall.

Det finns många barn som leker eller äldre som har svårare att förflytta sig, som inte ska behöva oroa sig för bilar som plötsligt kör inne på området.

Undvik i den mån du kan att använda gräsmattan som vändplan och kör i minsta möjliga utsträckning på gångbanan.

/Karin