Vårens första styrelsemöte har nu hållits.

Vi har inte fått några funderingar eller frågor från er och inga större frågor har behandlats.

Ekonomin ser fortsatt stabil ut.

Ni har alla fått brev om enerigdeklaration som ska fyllas i. Detta är en obligatorisk åtgärd som alla måste göra. Be gärna om hjälp om ni undrar något eller inte vet hur ni ska fylla i blanketten. Den lämnas till Karin eller läggs på gula postlådan i det medföljande kuvertet.

Vårens datum för möten ser ut som följer:

12/2

12/3

16/4

14/5

4/6 preliminärt årsmöte

Kontakta någon av oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar. Om det är något ni vill ta upp på årsmötet måste det vara inlämnat senast 14/5.

Säg till om ni är intresserade om att vara med i styrelsen!

Styrelsen, genom Karin