Glad sommar

Tidigare i sommar råkade jag ut för en trafikolycka där jag bröt mina båda armar. Så just nu är jag under rehabilitering.

Detta påverkar inte er möjlighet att kontakta eller prata med oss i styrelsen nu under sommaren, mer än jag kanske hänvisar er till en styrelsekollega.

Om ni får problem med praktiska saker såsom stopp i avloppet, trasiga element eller liknande kontaktar ni som alltid vice-värd Per-Christer Thörn, 73 B.

Ni kan även komma till Karin 65A, men jag har just nu svårt att hjälpa till. Eller få hjälp av Fredrik som finns på 69A.

Om ni vill få allmän information eller undrar något är det enklast att maila till info@rishalla.se så får ni svar inom något dygn. Ni kan även ställa frågor på vår facebooksida.

Skulle ni få problem med er tv-sändning, ert bredband eller ip-telefon kontaktar ni själva Telia.

Om ni behöver få hjälp av Anticimex pga skadedjur kontaktar ni dem, uppger att ni bor i Brf Rishälla och att föreningens försäkringsbolag är Länsförsäkringar.

Föreningen har ett avtal med EON vad det gäller service av våra fjärrvärmeskåp. Fjärrvärmeskåpet måste man ändå försöka titta till då och då. Det kan uppstå läckage i något rör eller att råttor/möss vill husera där. Du ser till att hålla efter så det hålls fritt från skadedjur och spindelnät mm.

Skulle det ex rinna vatten inne i skåpet, eller att något inte fungerar med värmen, så ringer du EON – information finns på EONs hemsida. Om du är osäker på om felet beror på fjärrvärmen kontakta någon i styrelsen. Meddela Per-Christer eller någon av oss övriga, om jour ( 0771-88 00 22) måste kontaktas, dvs efter kontorstid och helg. I övrigt behöver du inte göra något själv i skåpet.

Många är sugna på att fixa hemma just nu. Om du vill göra en strukturell förändring måste du meddela styrelsen, vilket enklast görs via mail, och detta måste godkännas innan du påbörjar ditt arbete. Vissa förändringar kräver bygglov, detta söker du på egen hand efter styrelsens godkännande. Detta gäller för förändringar inomhus såväl som utomhus, t.e.x uteplats eller liknande.

Då vår förening finns i ett område som är en kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelsemiljö (enligt 3 kap plan och bygglagen), så kan vi inte göra hur vi vill med våra hus eller miljöer. Detta är inget som föreningen bestämmer. Om du är osäker på vad du får/kan göra så hör av dig så hjälper vi dig. Generellt gäller att miljön ska vara enhetlig, färger och material ska vara så lika varandra som möjligt.

Om du vill läsa stadgarna finns de på hemsidan www.rishalla.se

Mail till styrelsen info@rishalla.se

Styrelsemedlemmar just nu:

Ordf: Karin Larsson, 65a

Vicevärd: Per-Christer Thörn, 73 B

Ledamot: Fredrik Wiberg, 69a

Supp:  Tina Lindmark, 71b

Supp: Andrea Karlelid, 75d

 

Ha en fin sommar!