Information om ditt boende

Nedan finner du information till dig som boende i BRF Rishälla. Denna information är samma som finns i den s k “boendepärmen”.

1.

Vi bor på Rishälla
Välkommen till HSB

2.

Bevarandeplan ”Malmö kultur”                           

3.

Regler A-Ö
Trivselregler

4.

Förvaltning, fastighetsskötare och felanmälan               

5. Årsberättelse från årsstämman
Hur jag läser den ekonomiska redovisningen

6. Allmän information
Pantsättning
Vem äger bostadsrätten

7.

Stadgar Rishälla 2011

8. Vem svarar för underhållet?

Vem ansvarar för vad i och utanför våra hus
Allmänt HSB

9.

Genomförda större renoveringar och förändringar     

10. 

Skötselinstruktioner fjärrvärmereglage

Siemens skötselanvisning

Då varje enskilt boende har tecknat sig för avtal genomförs fackmannamässig service regelbundet. Kontakta vice värd eller ordförande vid problem.