Styrelsemöte 14/11

På vårt senaste styrelsemöte diskuterades inget nytt. Inga frågor eller liknande har heller inkommit från någon boende.

Är du intresserad av styrelsearbete och vill vara med i din bostadsrättsförenings styrelse är du välkommen att anmäla ditt intresse till någon av oss som sitter i styrelsen:

Per-Christer Thörn

Lena Håkansson

Fredrik Wiberg

Johan Holmqvist

Karin Larsson.

Nästa möte är det årliga budgetmötet, 5/12.

/Styrelsen, genom Karin