Styrelsemöte april

Styrelsemöte för april har hållits.
Inga frågor inkomna från medlemmarna.
Ekonomin fortsatt stabil.

Taken och deras nockband har blivit fixade. Skorstensarbetet har blivit satt på paus pga situationen med covid-19.
Klotter har förekommit på olika el-/telecentraler, vi ska försöka ta bort detta så snart som möjligt.

Det är snart dags för årsstämma, 9/6. Vi tittar på möjligheten att ha stämman på distans, dvs möjlighet att poströsta istället för att närvara fysiskt dagen för stämman. Alternativt skjuter vi fram stämman. Mer information om detta kommer när vi närmar oss stämman.

Trädgårdsdagen blir av men utan korvgrillning. Den är satt till 24/5 kl 10-13. Inga nyheter utan vi kör som vi alltid gjort med att klippa ner vildvuxna buskar och rensa i gångarna. Tänk på alla råd som gäller kring att hålla avstånd från varandra osv.
Lapp kommer snart i brevlådan!

Gräsklippningen av föreningens ytor drar snart igång.

Om du har något du vill ta upp till stämman är det dags att lämna in din motion.

Är du intresserad av styrelsearbete så hör av dig!

Styrelsen, genom Karin