Styrelsemöte

Senaste styrelsemöte hölls 19/3

Inga frågor från medlemmar har inkommit.

Fortsatt stabil ekonomi.

Är du intresserad av att delta i vårt styrelsearbete så är du välkommen att höra av dig!

Styrelsen, genom Karin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *