Årets första styrelsemöte

Igår hade vi årets första styrelsemöte!

Inte mycket fanns att ta upp för diskussion förutom att flera boende i vår förening har uppmärksammat att det körs frekvent med bil på grusgången, Dammhällagången. Denna gång är inte till för motorfordon mer än för kommunens parkförvaltning och möjligen de tillfällen som finns för flytt eller andra liknande tillfälliga behov. Tyvärr har det körts så pass mycket att gräsmattor som tillhör de boende i villorna men även vår förening, har blivit uppkörda. Likaså har gången blivit gropig och hålig. Vi undersöker saken.

Vårens mötestillfällen har fastslagits och sker på följande datum:

20/2, 20/3, 17/4, 22/5

Om du undrar något eller vill ta upp något som vi ska diskutera och ta vidare i styrelsen/föreningen är det bara att höra av sig!

Vill du vara en del av föreningens styrelse? Hör av dig!

/Styrelsen genom Karin