God fortsättning!

Här kommer lite information om några förändringar som kommer att ske.

Kommunen har skickat ut en skrivelse om att de godkänt och gett bygglov för bland annat ett LSS-boende på Ringberga 7. Brevet finns att läsa i sin helhet på vår förenings hemsida www.rishalla.se och på föreningens facebooksida, (sök på Brf Rishälla).

På hemsidan och facebooksidan läggs i den mån det går, samma information för att du inte ska missa information oavsett vilken av medierna du väljer att använda.

2015 anslöt sig föreningen till ett gruppavtal hos EON vad det gäller fjärrvärmesystemet. Avtalet innebär att alla medlemmar är anslutna till ett serviceavtal hos EON from 2015. Serviceavtalet medför service en gång vartannat år.

Mellan maj 2015 t.o.m mars 2018 har ingen kostnad tagits ut för avtalet. Men from april 2018 läggs denna avgift på 60 kr, på respektive föreningsavgift. Skulle varje enskild medlem betala själva är årsbeloppet 1250 kr. Hör av dig om du har några frågor!

/Karin för styrelsen