Årsstämma 8 juni 2017

På årsstämman den 8 juni 2017 diskuterades bland annat vissa ändringar av stadgarna. Stadgarna syns inom kort på hemsidan.
Årsberättelsen redovisades och även den läggs upp inom kort. Inga motioner inkomna.
En fråga kring friköp från HSB kom upp och en av föreningens medlemmar fick i uppdrag att undersöka detta vidare.

Styrelsens sammansättning förändrades från och med stämman och ser ut som följer:
Ordförande: Karin Larsson, Dammstorpsv. 65a
Vice ordf och vicevärd: Per Christer Thörn, Dammstorpsv. 73a
Ledamot: Lena Håkansson
Ledamot: Fredrik Wiberg
Suppleant: Johan Holmqvist
HSB rep: Oliver Curovic

Nästa styrelsesammanträde sker 22 augusti.

/Styrelsen, Karin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *