EON höjer elpriser

EON har bestämt att de ska höja priserna på el då de ska förnya sina elnät. Ett brev har inkommit där de bekräftar att priserna höjs även hos oss. Det framgår inte av brevet hur höjningen ser ut men att den gäller från och med 1 juli 2017.

Här följer några länkar du kan titta på för att se hur det påverkar dig och ditt boende.

Elnätsavgift EON

Till dig som bor i lägenhet

Bestämmelser

Avtalsvillkor

Nedan följer brevet som kom från EON.

/Styrelsen, Karin

“Den ökande utbyggnaden av förnybar elproduktion kräver förbättringar av elnätet. För att uppfylla vårt viktigaste löfte till dig och ditt företag – stabila och pålitliga elleveranser – fortsätter vi göra stora investeringar och måste därför höja priserna.

Vi arbetar ständigt med förbättringar av elnäten för att möjliggöra den ökande andelen förnybar produktion, samt möta de ökande kraven på leveranssäkerhet och smarta tjänster.

Från och med 1 juli 2017 kommer vi därför att höja våra elnätsavgifter. På eon.se/elnatsavgift kan du enkelt räkna ut hur prisförändringen kommer att påverka ditt företags elnätskostnad.

En modernisering av elnäten är en viktig del i den förändring som vi på E.ON, och en bred politisk majoritet i Sverige siktar mot – att all el ska komma från förnybara källor.”

Undertecknat Gustav Diebitsch, Chef kundrelationer.