Styrelsemöte april

Då har ytterligare en stämma blivit av! Som vanligt har vi stabil ekonomi. Vi har inte fått några frågor eller fått in motioner till stämman – bråda tider!
Jag, Karin, misstänker att det sitter nån och funderar på att få vara med i styrelsen – hör bara av er!
Snart dags för trädgårdsdag och stämma!
Styrelsen, genom Karin

Styrelsemöte februari och mars

Hej!

Här kommer en sammanfattning från både februari och mars möte.

Ekonomin är fortsatt stabil i föreningen.

Under vintern verkar flera fått problem med fjärrvärmen/skåpet. Tänk på att du måste meddela styrelsen, först och främst Per-Christer, innan du kontaktar EON för hjälp. Fakturan för problem i fjärrvärmeskåpet ska gå direkt till föreningen, men det krävs att du kontaktar styrelsen omgående.

Tänk på att meddela någon i styrelsen vid eventuella problem eller fel i fastigheten.

Arbetet med översikt och fix av de gula husens skorstenar återupptas så fort vädret/värmen tillåter.

Vår sophantering gäller hushållssopor- dvs sådant som är brännbart, kompost och trädgårdsavfall. I soptunnorna och runtomkring har hittats sådant där du själv måste ansvara för bortforsling – exempelvis en madrass. Det gäller även målarfärg och allmänt som behöver slängas på tippen. Alla har kanske inte möjlighet att ta sig till tippen – be hellre om hjälp än att slänga bland hushållssoporna. Det kan leda till böter och avstängning för föreningen.

Vårens trädgårdsdag är planerad till förmiddagen den 23/5. Ingen korvgrillning pga Covid, och gäller allmänt iordningshållande och fix.

Årets stämma är planerad till 8/6. Den blir av utomhus och/eller digital. Om du vill lämna in en motion görs det via mail till info@rishalla.se, senast 11/5.

Hälsar Styrelsen

Årets första styrelsemöte

Då har vi hållit årets första styrelsemöte.

Vi har inget nytt att förmedla. Ekonomin fortsatt stabil, inga större planerade underhåll som ska åtgärdas detta år.

Om du har något du vill ta upp på årsstämman så mailar du info@rishalla.se

Vill du vara en del av styrelsen så mailar du  info@rishalla.se

Har du frågor eller funderingar, maila  info@rishalla.se eller skriv på Facebook.

Styrelsen, genom Karin (som är tillbaka efter sin sjukskrivning)

Information

Hej!

Då jag fortfarande är sjukskriven får jag be er kontakta övriga i styrelsen för hjälp och information.

/Karin

Årsmötet

Hej,

För att minimera risken för smittspridning önskar vi att endast en person per hushåll deltar på styrelsemötet. Det går även bra att att ge fullmakt till annan medlem att rösta å dina vägnar. Hör av dig om du har frågor.

Styrelsen

Glad sommar

Tidigare i sommar råkade jag ut för en trafikolycka där jag bröt mina båda armar. Så just nu är jag under rehabilitering.

Detta påverkar inte er möjlighet att kontakta eller prata med oss i styrelsen nu under sommaren, mer än jag kanske hänvisar er till en styrelsekollega.

Om ni får problem med praktiska saker såsom stopp i avloppet, trasiga element eller liknande kontaktar ni som alltid vice-värd Per-Christer Thörn, 73 B.

Ni kan även komma till Karin 65A, men jag har just nu svårt att hjälpa till. Eller få hjälp av Fredrik som finns på 69A.

Om ni vill få allmän information eller undrar något är det enklast att maila till info@rishalla.se så får ni svar inom något dygn. Ni kan även ställa frågor på vår facebooksida.

Skulle ni få problem med er tv-sändning, ert bredband eller ip-telefon kontaktar ni själva Telia.

Om ni behöver få hjälp av Anticimex pga skadedjur kontaktar ni dem, uppger att ni bor i Brf Rishälla och att föreningens försäkringsbolag är Länsförsäkringar.

Föreningen har ett avtal med EON vad det gäller service av våra fjärrvärmeskåp. Fjärrvärmeskåpet måste man ändå försöka titta till då och då. Det kan uppstå läckage i något rör eller att råttor/möss vill husera där. Du ser till att hålla efter så det hålls fritt från skadedjur och spindelnät mm.

Skulle det ex rinna vatten inne i skåpet, eller att något inte fungerar med värmen, så ringer du EON – information finns på EONs hemsida. Om du är osäker på om felet beror på fjärrvärmen kontakta någon i styrelsen. Meddela Per-Christer eller någon av oss övriga, om jour ( 0771-88 00 22) måste kontaktas, dvs efter kontorstid och helg. I övrigt behöver du inte göra något själv i skåpet.

Många är sugna på att fixa hemma just nu. Om du vill göra en strukturell förändring måste du meddela styrelsen, vilket enklast görs via mail, och detta måste godkännas innan du påbörjar ditt arbete. Vissa förändringar kräver bygglov, detta söker du på egen hand efter styrelsens godkännande. Detta gäller för förändringar inomhus såväl som utomhus, t.e.x uteplats eller liknande.

Då vår förening finns i ett område som är en kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelsemiljö (enligt 3 kap plan och bygglagen), så kan vi inte göra hur vi vill med våra hus eller miljöer. Detta är inget som föreningen bestämmer. Om du är osäker på vad du får/kan göra så hör av dig så hjälper vi dig. Generellt gäller att miljön ska vara enhetlig, färger och material ska vara så lika varandra som möjligt.

Om du vill läsa stadgarna finns de på hemsidan www.rishalla.se

Mail till styrelsen info@rishalla.se

Styrelsemedlemmar just nu:

Ordf: Karin Larsson, 65a

Vicevärd: Per-Christer Thörn, 73 B

Ledamot: Fredrik Wiberg, 69a

Supp:  Tina Lindmark, 71b

Supp: Andrea Karlelid, 75d

 

Ha en fin sommar!