Årets första styrelsemöte

Då har vi hållit årets första styrelsemöte.

Vi har inget nytt att förmedla. Ekonomin fortsatt stabil, inga större planerade underhåll som ska åtgärdas detta år.

Om du har något du vill ta upp på årsstämman så mailar du info@rishalla.se

Vill du vara en del av styrelsen så mailar du  info@rishalla.se

Har du frågor eller funderingar, maila  info@rishalla.se eller skriv på Facebook.

Styrelsen, genom Karin (som är tillbaka efter sin sjukskrivning)

Årsmötet

Hej,

För att minimera risken för smittspridning önskar vi att endast en person per hushåll deltar på styrelsemötet. Det går även bra att att ge fullmakt till annan medlem att rösta å dina vägnar. Hör av dig om du har frågor.

Styrelsen

Glad sommar

Tidigare i sommar råkade jag ut för en trafikolycka där jag bröt mina båda armar. Så just nu är jag under rehabilitering.

Detta påverkar inte er möjlighet att kontakta eller prata med oss i styrelsen nu under sommaren, mer än jag kanske hänvisar er till en styrelsekollega.

Om ni får problem med praktiska saker såsom stopp i avloppet, trasiga element eller liknande kontaktar ni som alltid vice-värd Per-Christer Thörn, 73 B.

Ni kan även komma till Karin 65A, men jag har just nu svårt att hjälpa till. Eller få hjälp av Fredrik som finns på 69A.

Om ni vill få allmän information eller undrar något är det enklast att maila till info@rishalla.se så får ni svar inom något dygn. Ni kan även ställa frågor på vår facebooksida.

Skulle ni få problem med er tv-sändning, ert bredband eller ip-telefon kontaktar ni själva Telia.

Om ni behöver få hjälp av Anticimex pga skadedjur kontaktar ni dem, uppger att ni bor i Brf Rishälla och att föreningens försäkringsbolag är Länsförsäkringar.

Föreningen har ett avtal med EON vad det gäller service av våra fjärrvärmeskåp. Fjärrvärmeskåpet måste man ändå försöka titta till då och då. Det kan uppstå läckage i något rör eller att råttor/möss vill husera där. Du ser till att hålla efter så det hålls fritt från skadedjur och spindelnät mm.

Skulle det ex rinna vatten inne i skåpet, eller att något inte fungerar med värmen, så ringer du EON – information finns på EONs hemsida. Om du är osäker på om felet beror på fjärrvärmen kontakta någon i styrelsen. Meddela Per-Christer eller någon av oss övriga, om jour ( 0771-88 00 22) måste kontaktas, dvs efter kontorstid och helg. I övrigt behöver du inte göra något själv i skåpet.

Många är sugna på att fixa hemma just nu. Om du vill göra en strukturell förändring måste du meddela styrelsen, vilket enklast görs via mail, och detta måste godkännas innan du påbörjar ditt arbete. Vissa förändringar kräver bygglov, detta söker du på egen hand efter styrelsens godkännande. Detta gäller för förändringar inomhus såväl som utomhus, t.e.x uteplats eller liknande.

Då vår förening finns i ett område som är en kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelsemiljö (enligt 3 kap plan och bygglagen), så kan vi inte göra hur vi vill med våra hus eller miljöer. Detta är inget som föreningen bestämmer. Om du är osäker på vad du får/kan göra så hör av dig så hjälper vi dig. Generellt gäller att miljön ska vara enhetlig, färger och material ska vara så lika varandra som möjligt.

Om du vill läsa stadgarna finns de på hemsidan www.rishalla.se

Mail till styrelsen info@rishalla.se

Styrelsemedlemmar just nu:

Ordf: Karin Larsson, 65a

Vicevärd: Per-Christer Thörn, 73 B

Ledamot: Fredrik Wiberg, 69a

Supp:  Tina Lindmark, 71b

Supp: Andrea Karlelid, 75d

 

Ha en fin sommar!

Bolina 3.0

Hej!

HSB har ingått ett nytt avtal med Telia som träder i kraft under hösten (1:e september 2020)

Det som ändras är:

Kostnaden: Det blir billigare!
NU – 199kr/mån, ligger på månadsavgiften

NYTT- 169kr/mån, läggs på månadsavgiften

Ny hårdvara: Det betyder ny teknik – ny router och ny tv-box.

Högre hastighet:
NU – 100/10

NYTT – 250/250

Kan jag ändå behålla min andra bredbandsleverantör? Tyvärr inte! Det är inte kompatibelt.

Måste vi fortsätt ha Telia som leverantör av TV och bredband? Om vi vill ha någon annan så måste vi dels bryta ett avtal och sedan dra nya ledningar. De ledningar vi har är Bolina just nu exklusivt för Telia.

Hur gör jag? Det är enkelt att koppla ihop utrustningen men skulle du behöva hjälp så går det att boka installationshjälp via Tel: 020-202070!

Detta gör Telia till dig utan kostnad:

Inkoppling av hårdvara till Bostadsnät
Bredband: Inkoppling av en dator/surfplatta för att funktionstesta nätverket
Telefoni: Inkoppling av bredbandstelefoni
Tv: Inkoppling av en (1) tv-box
Kontroll av att bredband, telefoni och TV fungerar

Läs mer i bifogat material.

Info: Bolina 3.0

Vänliga hälsningar, Styrelsen!

Årsstämman flyttas

Hej!

Vi har efter noga övervägande beslutat att flytta HSB:s Brf Rishällas föreningsstämma, som var planerad till tisdagen den 9 juni. Vi är ledsna över att fatta detta beslut, men gör det för att minska risken för att sprida smittan samt visa omtanke om äldre personer och personer i riskgrupper.

Beslutet grundar sig främst på att Folkhälsomyndigheten uppmanar äldre och personer i riskgrupper att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i offentliga lokaler.

Nytt datum för HSB:s Brf Rishällas blir troligen under andra halvan av augusti 2020, och senast två veckor innan kommer vi att skicka dagordning och kallelse. Vi hoppas att du har möjlighet att närvara då.

Med vänlig hälsning Styrelsen HSB:s Brf Rishälla