Styrelsemöte oktober

Vi har hållit styrelsemöte.
Inget har inkommit från er medlemmar.
Ekonomin är fortsatt stabil.

Att tänka på är att plantera och/eller stödplantera häck nu, bra tid 🙂
Glöm inte heller att se över gången bakom de röda husen där tyvärr ogräset trivs!

Trädgårdsdag blir det 24/11 med korvgrillning efteråt vid grå boden. Mer info kommer i brevlådan
när det närmar sig.

Är du intresserad av styrelsearbete är det bara att höra av sig!

Styrelsen genom Karin